Examples: query, "exact match", wildcard*, wild?ard, wild*rd
Fuzzy search: cake~ (finds cakes, bake)
Term boost: "red velvet"^4, chocolate^2
Field grouping: tags:(+work -"fun-stuff")
Escaping: Escape characters +-&|!(){}[]^"~*?:\ with \, e.g. \+
Range search: properties.timestamp:[1587729413488 TO *] (inclusive), properties.title:{A TO Z}(excluding A and Z)
Combinations: chocolate AND vanilla, chocolate OR vanilla, (chocolate OR vanilla) NOT "vanilla pudding"
Field search: properties.title:"The Title" AND text

سوالات 36

سوالات 36

برچسب ها
View
مرتب سازی
نتایج
در هر صفحه

0
0
0 بازدیدها
0 0 0 بازدیدها
چگونه میتوان تمامی فایل های داخل یک پوشه را خواند؟
0
1
18 بازدیدها
0 1 18 بازدیدها
من میخواهم یک white space یک String را حذف کنم یعنی میخواهم رشته mysz = "name=john age=13 year=2001"; را به رشته زیر تبدیل کنم: mysz2 = "name=johnage=13year=...
4 روز پیش
0
1
18 بازدیدها
0 1 18 بازدیدها
من می خواهم یک آرایه را به یک مجموعه در جاوا تبدیل کنم. روش های واضحی برای انجام این کار وجود دارد (به عنوان مثال با یک حلقه) اما اگر راه دیگری وجود دارد که ...
7 روز پیش
0
1
31 بازدیدها
0 1 31 بازدیدها
تفاوت بین interface های CrudRepository و JpaRepository در Spring Data JPA چیست؟ وقتی مثال های که در وب موجود است را می بینم ، می بینم که در آنجا به نوعی به ج...
0
1
12 بازدیدها
0 1 12 بازدیدها
دنبال یک API هستم که به صورت boolean به من جواب بدهد که آیا یک فایل در مسیر مشخص شده وجود دارد یا نه؟
0
1
29 بازدیدها
0 1 29 بازدیدها
چگونه میتوان یک InputStream را به یک byte array تبدیل کرد؟
0
1
32 بازدیدها
0 1 32 بازدیدها
یک Stringبه شکل زیر داریم. String exampleString = "hello world!" چگونه میتوان این String را به یکInputStream تبدیل کرد؟
0
1
11 بازدیدها
0 1 11 بازدیدها
چگونه میتوان قبل از parse کردن یک String چک کرد که آیا عددی هست یا خیر؟
0
1
18 بازدیدها
0 1 18 بازدیدها
لطفا توضیح دهید مقادیر -Xms و -Xmx چه جاهایی استفاده میشوند و مقادیر پیش فرض آنها چیست؟
22 روز پیش
0
1
20 بازدیدها
0 1 20 بازدیدها
میخواهم مقادیری که میتوان به hbm2ddl.autoداد را بدانم و اینکه هر کدام چه کاری انجام میدهند.
0
1
21 بازدیدها
0 1 21 بازدیدها
من می خواهم با استفاده از جاوا به آدرس فولدر فعلی خود دسترسی پیدا کنم. قطعه کد من: String currentPath = new java.io.File(".").getCanonicalPath(); System.out....
0
1
57 بازدیدها
0 1 57 بازدیدها
یک ماه پیش
0
1
45 بازدیدها
0 1 45 بازدیدها
2 ماه پیش
0
1
40 بازدیدها
0 1 40 بازدیدها
من میخواهم دو آرایه را با هم ادغام کنم . void f(String[] first, String[] second) { String[] both = ??? } راحت ترین روش برای انجام این کار چیست؟
2 ماه پیش
0
1
126 بازدیدها
0 1 126 بازدیدها
از جاوا ۱۰ به بعد امکان تعریف متغیر var در جاوا امکان پذیر شده است. این نوع تعریف متغیر چه سودی دارید؟ و چه تفاوتی با تعریف های قبلی دارد؟
0
1
148 بازدیدها
0 1 148 بازدیدها
یک مشکل رایج که توسعه دهندگان جدید جاوا تجربه می کنند این است که برنامه های آنها با پیام خطای زیر اجرا نمی شوند:Could not find or load main class ... این به ...
2 ماه پیش
0
1
125 بازدیدها
0 1 125 بازدیدها
چگونه میتوان یک Map را با استفاده از زبان جاوا و بر اساس مقدار مرتب سازی کرد؟
0
1
146 بازدیدها
0 1 146 بازدیدها
مزیت استفاده از getter و setter - که فقط مقداردهی کرده و مقداری را برمیگردانند - به جای استفاده ساده از کلیدواژه public برای آن متغیرها؟ اگر متد های getter و...
2 ماه پیش
0
1
117 بازدیدها
0 1 117 بازدیدها
jsf * zk * richfaces * icefaces * primefaces * seam * struts * spring * apache tapestry * oracle adf اینها نسبتا معروف هستند.
0
0
124 بازدیدها
0 0 124 بازدیدها
در آرگومان های ورودی یک متد می توان از double … c استفاده کرد. تفاوت این تعریف با آرایه چیست؟
2 ماه پیش
1
2
137 بازدیدها
1 2 137 بازدیدها
به عنوان مثال یک رشته به صورت hello-world داریم و میخواهیم آنرا به شکل زیر جدا کنیم: string1="hello"; string2="world"; چگونه میتوان این کار را انجام داد؟
1
1
61 بازدیدها
1 1 61 بازدیدها
در برنامه نویسی با زبان جاوا "Bean" ها کلاس هایی هستند که یک سری خصوصیات داشته و با getter/setter ها به خصوصیات آن مقدار میدهیم . چه تفاوتی بین یک کلاس معمول...
3 ماه پیش
1
1
77 بازدیدها
1 1 77 بازدیدها
در جاوا نمیتوان آرایه ها را با استفاده از متد toString() نمایش داد(درصورت استفاده از این متد خروجی به این شکل خواهیم داشت{classNsme+@ + hashCode} ) String[] ...
3 ماه پیش
1
1
56 بازدیدها
1 1 56 بازدیدها
من یک []String با مقادیری به شکل زیر دارم: String[] myArray = {"hello", "salam"} چگونه میتوانم مشخص کنم String s در آرایه بالا وجود دارد؟
3 ماه پیش
1
2
174 بازدیدها
0
1
80 بازدیدها
0 1 80 بازدیدها
من می خواهم پروژه خود را در یک JAR اجرایی واحد قرار دهم. چگونه می توانم تمام dependency های پروژه را به JAR خروجی خود اضافه کنم ؟
0
1
52 بازدیدها
0 1 52 بازدیدها
در این وب سایت مخزنی از هر آنچه به درد یک جاواکار ایرانی می خرد، جمع آوری و نمایش داده می شود مقاله ویدئو آموزشی پرسش و پاسخ و انجمن تخصصی آنالیز وب اپلیکیشن...
3 ماه پیش
1
1
229 بازدیدها
1 1 229 بازدیدها
آیا در جاوا ، قوانین روشنی در مورد زمان استفاده از هر یک از اصلاح کننده های دسترسی ، یعنی default (package private) ، public ، protected و private ، هنگام سا...
0
1
168 بازدیدها
0 1 168 بازدیدها
تفاوت های HashMap و Hashtable در جاوا چیست؟ کدام یک برای برنامه های غیر multithread کارآمدتر است؟
0
1
159 بازدیدها
0 1 159 بازدیدها
بیشتر questions