Examples: query, "exact match", wildcard*, wild?ard, wild*rd
Fuzzy search: cake~ (finds cakes, bake)
Term boost: "red velvet"^4, chocolate^2
Field grouping: tags:(+work -"fun-stuff")
Escaping: Escape characters +-&|!(){}[]^"~*?:\ with \, e.g. \+
Range search: properties.timestamp:[1587729413488 TO *] (inclusive), properties.title:{A TO Z}(excluding A and Z)
Combinations: chocolate AND vanilla, chocolate OR vanilla, (chocolate OR vanilla) NOT "vanilla pudding"
Field search: properties.title:"The Title" AND text

سوالات 24

سوالات 24

برچسب ها
View
مرتب سازی
نتایج
در هر صفحه

0
1
18 بازدیدها
0 1 18 بازدیدها
20 روز پیش
0
1
19 بازدیدها
0 1 19 بازدیدها
من میخواهم دو آرایه را با هم ادغام کنم . void f(String[] first, String[] second) { String[] both = ??? } راحت ترین روش برای انجام این کار چیست؟
یک ماه پیش
0
1
62 بازدیدها
0 1 62 بازدیدها
از جاوا ۱۰ به بعد امکان تعریف متغیر var در جاوا امکان پذیر شده است. این نوع تعریف متغیر چه سودی دارید؟ و چه تفاوتی با تعریف های قبلی دارد؟
0
1
67 بازدیدها
0 1 67 بازدیدها
یک مشکل رایج که توسعه دهندگان جدید جاوا تجربه می کنند این است که برنامه های آنها با پیام خطای زیر اجرا نمی شوند:Could not find or load main class ... این به ...
یک ماه پیش
0
1
64 بازدیدها
0 1 64 بازدیدها
چگونه میتوان یک Map را با استفاده از زبان جاوا و بر اساس مقدار مرتب سازی کرد؟
0
1
72 بازدیدها
0 1 72 بازدیدها
مزیت استفاده از getter و setter - که فقط مقداردهی کرده و مقداری را برمیگردانند - به جای استفاده ساده از کلیدواژه public برای آن متغیرها؟ اگر متد های getter و...
یک ماه پیش
0
1
59 بازدیدها
0 1 59 بازدیدها
jsf * zk * richfaces * icefaces * primefaces * seam * struts * spring * apache tapestry * oracle adf اینها نسبتا معروف هستند.
0
0
63 بازدیدها
0 0 63 بازدیدها
در آرگومان های ورودی یک متد می توان از double … c استفاده کرد. تفاوت این تعریف با آرایه چیست؟
یک ماه پیش
1
2
89 بازدیدها
1 2 89 بازدیدها
به عنوان مثال یک رشته به صورت hello-world داریم و میخواهیم آنرا به شکل زیر جدا کنیم: string1="hello"; string2="world"; چگونه میتوان این کار را انجام داد؟
1
1
39 بازدیدها
1 1 39 بازدیدها
در برنامه نویسی با زبان جاوا "Bean" ها کلاس هایی هستند که یک سری خصوصیات داشته و با getter/setter ها به خصوصیات آن مقدار میدهیم . چه تفاوتی بین یک کلاس معمول...
یک ماه پیش
1
1
40 بازدیدها
1 1 40 بازدیدها
در جاوا نمیتوان آرایه ها را با استفاده از متد toString() نمایش داد(درصورت استفاده از این متد خروجی به این شکل خواهیم داشت{classNsme+@ + hashCode} ) String[] ...
یک ماه پیش
1
1
38 بازدیدها
1 1 38 بازدیدها
من یک []String با مقادیری به شکل زیر دارم: String[] myArray = {"hello", "salam"} چگونه میتوانم مشخص کنم String s در آرایه بالا وجود دارد؟
2 ماه پیش
1
2
106 بازدیدها
0
1
50 بازدیدها
0 1 50 بازدیدها
من می خواهم پروژه خود را در یک JAR اجرایی واحد قرار دهم. چگونه می توانم تمام dependency های پروژه را به JAR خروجی خود اضافه کنم ؟
0
1
38 بازدیدها
0 1 38 بازدیدها
در این وب سایت مخزنی از هر آنچه به درد یک جاواکار ایرانی می خرد، جمع آوری و نمایش داده می شود مقاله ویدئو آموزشی پرسش و پاسخ و انجمن تخصصی آنالیز وب اپلیکیشن...
2 ماه پیش
1
1
148 بازدیدها
1 1 148 بازدیدها
آیا در جاوا ، قوانین روشنی در مورد زمان استفاده از هر یک از اصلاح کننده های دسترسی ، یعنی default (package private) ، public ، protected و private ، هنگام سا...
0
1
101 بازدیدها
0 1 101 بازدیدها
تفاوت های HashMap و Hashtable در جاوا چیست؟ کدام یک برای برنامه های غیر multithread کارآمدتر است؟
0
1
99 بازدیدها
0 1 99 بازدیدها
0
1
53 بازدیدها
0 1 53 بازدیدها
فرض کنید یک InputStream داریم که حاوی متن است و بخواهیم آن را به یک String تبدیل کنیم. آسان ترین راه برای انجام این کار چیست؟ public String convertStreamToSt...
0
0
90 بازدیدها
0 0 90 بازدیدها
تنها کافیست در سامانه ثبت نام کنید
2 ماه پیش
0
0
114 بازدیدها
0 0 114 بازدیدها
جاوافارم و یا به انگلیسی javaforum یک انجمن تخصصی جاواکاران ایران می باشد. در این انجمن همه برنامه نویسان جاوا در ایران می توانند از طریق طرح سوال و پاسخ به ...
0
0
117 بازدیدها
0 0 117 بازدیدها
علت این طراحی تنها نزدیک شدن ذهن کاربران در طرح سوال و پاسخگویی به استک آور فلو می باشد. هر چند که نسخه جدید جاوافارم قطعا متفاوت خواهد بود.
2 ماه پیش
0
0
50 بازدیدها
0 0 50 بازدیدها
جاوافارم دقیقا یک نمونه بومی از استک آور فلو می باشد. در این فضا کلیه کاربران داخلی می توانند با استفاده از این محل، نسبت به قرار دادن یک سوال و پاسخ به سوال...
0
0
38 بازدیدها
0 0 38 بازدیدها
بله همه کاربران می توانند در جاوافارم یک سوال جدید مطرح کنند و هیچ محدودیتی ندارد.
2 ماه پیش